مرور: اخبار پلی‌ پاد

در قسمت درباره پلی پاد مطالب مرتبط با نسخه‌ها، بازی‌ها و اخبار پلی‌ پاد را با شما به اشتراک می‌گذاریم. همچنین گزارش‌های مربوط به عملکرد کسب‌وکار کنسول بازی ابری پلی‌ پاد هم در این قسمت منتشر می‌شود.