مرور: آلفا

سال ۱۴۰۰ برای پلی پاد پر از چالش های گوناگون بود اما به لطف خدا برآیند آن رضایت‌بخش بود. امسال توانستیم ذیل گروه مالی پاسارگاد به عنوان شرکت آلفا فعالیت خود را ادامه دهیم و تلاش کردیم با تمرکز روی یک مایندست مشترک به دستاوردی جمعی برسیم.