نویسنده: پویا ایماندار

راهبر و هم بنیانگذار پلی پاد

سال ۱۴۰۰ برای پلی پاد پر از چالش های گوناگون بود اما به لطف خدا برآیند آن رضایت‌بخش بود. امسال توانستیم ذیل گروه مالی پاسارگاد به عنوان شرکت آلفا فعالیت خود را ادامه دهیم و تلاش کردیم با تمرکز روی یک مایندست مشترک به دستاوردی جمعی برسیم.

ادامه مطلب

یکی از خاطرات دوران کودکی من که در ذهنم نقش بسته، شوق پس انداز کردن برای خرید یک کنسول میکرو است. به وضوح به یاد دارم که چگونه با وسوسه خرج کردن پس اندازم مقابله می کردم و هر روز به امید اینکه قیمت کنسول بازی پایین آمده باشد به فروشگاه سر خیابان سر میزدم و از فروشنده قیمت را میپرسیدم. گاهی هم ساعت ها می ایستادم و تصاویر بازی که از تلویزیون پشت ویترین پخش می شد را نگاه میکردم، یا سری به خانه دوستم میزدم تا بازی کردن او را تماشا کنم، پسر خوبی بود اما خب آرزوی…

ادامه مطلب